Historia szkoły

20 września 2019 16:48 | Historia szkoły

Jadwiga Andegaweńska

W 2010 roku przypadała 600 - na rocznica zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem. Jednym z punktów obchodów było nadanie naszej szkole imienia Królowej Jadwigi. W uroczystości tej oprócz przedstawicieli władz gminy i powiatu, dyrektorów placówek oświatowych, Kuratorium...

czytaj więcej »

20 września 2019 16:45 | Historia szkoły

Historia odkrycia wczesnośredniowiecznych jam osadniczych w Sulejowie

Prace i materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna Nr 41:1999-2001 Mieczysław Góra Łódź Badania ratownicze osady wczesnośredniowiecznej w Sulejowie – Piaskach na stanowisku Strony 279 - 320 Wczesną wiosną 1979 roku, na polu położonym...

czytaj więcej »

20 września 2019 16:45 | Historia szkoły

Początki szkoły na Podklasztorzu

Szkoła na Podklasztorzu ma długą historię, pierwsze wzmianki o nauczaniu czy opiece instytucjonalnej datują się na ostatnie lata osiemnastego wieku, tj. czasy porozbiorowe. Dość obszerne opracowanie rozwoju szkolnictwa na tych ziemiach opisała p. Katarzyna Myszkowska w książce „Sulejów...

czytaj więcej »

20 września 2019 16:44 | Historia szkoły

Historia szkolnictwa na Podklasztorzu

Na podstawie dokumentów znajdujących się w szkole można odtworzyć historię szkolnictwa na Podklasztorzu od roku 1939. We wrześniu tegoż roku miała rozpocząć nauczanie Publiczna Szkoła Powszechna I stopnia tj. nauczanie czterech klas. Wybuch II wojny światowej przeszkodził w rozpoczęciu...

czytaj więcej »