„Bieg po zdrowie” – nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej - zakładka Strefa rodzica::WYPOŻYCZ KSIĄŻKĘ O ŚWIĘTACH …… NA ŚWIĘTA

Dokumenty szkoły

06 września 2017 19:54 | Dokumenty szkoły

Procedura dotycząca „Przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie”

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/SP2-KJ/2016

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2

im. Królowej Jadwigi z dnia 15.11.2016r.

 

Procedura dotycząca „Przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2             im. Królowej Jadwigi w Sulejowie”

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r., poz. 1137)

 Cel procedury:

Określenie szczegółowych obowiązków rodziców i nauczycieli podczas przyprowadzania do placówki i odbierania z oddziału przedszkolnego dzieci przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

Zakres procedury:

Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi od momentu wyjścia z rodzicami z domu do oddziału przedszkolnego do momentu odebrania dziecka z oddziału przedszkolnego, czyli przekazania go w ręce rodziców.

Przeczytano: 323 razy. Wydrukuj|Do góry