Dokumenty szkoły

29 maja 2019 17:07 | Dokumenty szkoły

Procedury postępowania w przypadkach zdarzeń losowych z udziałem uczniów w Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie

W załączniku Zarządzenie Nr 7/SP2-KJ/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie z dnia 21.05.2019 r. w sprawie procedur postępowania w przypadkach zdarzeń losowych z udziałem uczniów.

czytaj więcej »

11 października 2017 11:11 | Dokumenty szkoły

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 843) 5 ust. 1. „Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania...

czytaj więcej »

06 września 2017 19:54 | Dokumenty szkoły

Procedura dotycząca „Przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie”

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/SP2-KJ/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi z dnia 15.11.2016r. Procedura dotycząca „Przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie” ...

czytaj więcej »

25 stycznia 2015 03:25 | Dokumenty szkoły

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W SULEJOWIE

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W SULEJOWIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Ministr

czytaj więcej »