Aktualności

14 października 2020 17:49 | Aktualności

Ważna informacja !!!

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę oraz po zasięgnięciu opinii Przewodniczącej Rady Rodziców, informujemy, że w dniach 15 i 16 października zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w naszej szkole nie odbędą się: wykorzystanie dni wolnych do dyspozycji dyrektora szkoły.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2017 r., poz. 1603)

W tych dniach zostaną zorganizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze  dla klas 0-III według zgłoszonych przez Rodziców potrzeb.

 § 6. 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2017 r., poz. 1603).

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informowali poprzez kontakty telefoniczne i stronę internetową szkoły.

 

Przeczytano: 128 razy. Wydrukuj|Do góry