Aktualności

29 września 2020 08:07 | Aktualności

Uwaga - nowe numery rachunków bankowych Gminy Sulejów od 01.10.2020 roku

Santander Bank Polska S.A.

1. podatki

71 1090 2590 0000 0001 4691 9284

Rodzaje wpłat:

– podatek od nieruchomości (os. fizyczne i prawne),

– podatek leśny (os. fizyczne i prawne),

– podatek rolny (os. fizyczne i prawne),

– podatek od środków transportowych (os. fizyczne i prawne),

– dzierżawy i opłaty za zajęcie pasa drogowego,

2. odpady komunalne

55 1090 2590 0000 0001 4691 9281

Rodzaje wpłat:

– odpady komunalne

3. pozostałe opłaty i podatki lokalne

82 1090 2590 0000 0001 4691 9280

Rodzaje wpłat:

– opłata skarbowa

– opłata za sprzedaż napojów alkoholowych

– opłata eksploatacyjna

– rozgraniczenia

– podatek od psów

– opłata z tytułu nabycia nieruchomości

– trwały zarząd

4. wadia

59 1090 2590 0000 0001 4691 9306

Rodzaje wpłat:

– wadia

5. sumy depozytowe

64 1090 2590 0000 0001 4691 9313

Rodzaje wpłat:

– kaucje

6. dane osobowe

75 1090 2590 0000 0001 4691 9309

Rodzaje wpłat:

– udostępnienie danych osobowych

Przeczytano: 133 razy. Wydrukuj|Do góry