SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W SULEJOWIE - Klasa I

Wychowawca

GRAŻYNA MAJOR

Moja klasa

MARCELINA WICHURSKA

Przedmioty: JĘZYK ANGIELSKI

wychowawca klasa IV

BEATA TARNAWSKA

Przedmioty: RELIGIA

społeczny zastępca dyrektora szkoły