„Bieg po zdrowie” – nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej - zakładka Strefa rodzica

Kadra

BEATA TARNAWSKA

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: RELIGIA, MUZYKA, ZAJĘCIA TECHNICZNE, ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE, ŚWIETLICA

społeczny zastępca dyrektora szkoły