„Bieg po zdrowie” – nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej - zakładka Strefa rodzica

Kadra

ANETTA BALIŃSKA

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, ZAJ.WYRÓWNAWCZE, ŚWIETLICA

wychowawca klasa II