Strefa rodzica

12 września 2017 08:28 | Strefa rodzica

Ogólne warunki ubezpieczenia Inter Risk

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ: OPCJA PODSTAWOWA

 

Świadczenia

 

Wysokość świadczenia

Wysokość sumy ubezpieczenia (SU)

1.  100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

100% SU

 

 

 

 

 

 

15 000zł

2.  Poniżej  100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW

za każdy 1% uszczerbku
na zdrowiu – 1% SU

3.  Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

do 30% SU

4.  Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

do 30% SU

5.  Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki

jednorazowo 1% SU

6.  Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 (w tym również zawał serca i udar mózgu)

100% SU

7.  Zdiagnozowanie u ubezpieczonego sepsy

jednorazowo 1% SU

8.  Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

jednorazowo 1% SU

9.  Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie

jednorazowo 1% SU

10. Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW

jednorazowo 1% SU

 

OPCJE DODATKOWE

Opcja Dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby

1% SU za każdy dzień (świadczenie od trzeciego dnia pobytu)

 

2 500zł

Opcja Dodatkowa D6 – poważne zachorowania (nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych organów, poliomyelitis, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, anemia plastyczna, stwardnienie rozsiane)

 

100% SU

 

2 000zł

 

Przeczytano: 132 razy. Wydrukuj|Do góry