Strefa rodzica

11 stycznia 2018 11:50 | Strefa rodzica

ZEBRANIE RODZICÓW

ZAPRASZAMY NA ZEBRANIA Z WYCHOWAWCAMI KLAS 0 - VII W DNIU 23.01.2018 O GODZ. 17.00 TEMATYKA: - PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA 2017/2018 - SPRAWY RÓŻNE

czytaj więcej »

11 października 2017 11:18 | Strefa rodzica

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 843) 5 ust. 1. „Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania...

czytaj więcej »

14 września 2017 19:27 | Strefa rodzica

Kalendarz roku szkolnego 2017/18

Kalendarz roku szkolnego 2017/18 Rozpoczęcie roku szkolnego - 4 września 2017 r. Zimowa przerwa świąteczna - 23 – 31 grudnia 2017 r. Ferie zimowe: 29 stycznia - 11 lutego 2018 r. Wiosenna przerwa świąteczna - 29 marca - 3 kwietnia 2018 r. Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2017/18: Zgodnie...

czytaj więcej »

12 września 2017 10:38 | Strefa rodzica

KALENDARIUM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Termin Zadanie Odpowiedzialni 4.09.2017 Rozpoczęcie roku szkolnego dyrektor 15.09.2017 Sprzątanie świata wychowawcy 30.09.2017 Dzień Chłopaka wychowawcy 30.09.2017 Międzynarodowy Dzień Tabliczki Mnożenia T. Sarlej 16.10.2017 Dzień Edukacji Narodowej M....

czytaj więcej »

12 września 2017 10:36 | Strefa rodzica

PLAN WYCIECZEK SZKOLNYCH 2017/2018

Lp. Termin Cel Odpowiedzialni 1. wrzesień Tomaszów Mazowiecki B. Tarnawska 2. wrzesień/październik Bełchatów kopalnia węgla brunatnego G. Major 3. październik Piotrków Tryb., przedstawienie I. Cierlik 4. listopad/marzec Piotrków...

czytaj więcej »

12 września 2017 10:35 | Strefa rodzica

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI 2017/2018

Termin Tematyka/cel 12.09.2017 r. Zebranie ogólne – zapoznanie z dokumentami regulującymi pracę szkoły, spotkania klasowe (zapoznanie z wymaganiami, wybór rad oddziałowych) 26.09.2017 r. I zebranie Rady Rodziców (wybór prezydium, zatwierdzenie...

czytaj więcej »

12 września 2017 08:28 | Strefa rodzica

Ogólne warunki ubezpieczenia Inter Risk

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ: OPCJA PODSTAWOWA Świadczenia Wysokość świadczenia Wysokość sumy ubezpieczenia (SU) 1. 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 100% SU 15 000zł 2. Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW za każdy...

czytaj więcej »

17 listopada 2016 04:50 | Strefa rodzica

Pamięć dziecka – klucz do szkolnego sukcesu

Pamięć dziecka – klucz do szkolnego sukcesu Umysł dziecka rozpoczynającego naukę w szkole jest szczególnie otwarty i chłonny na rejestrowanie nowych informacji. Dzieje się tak dlatego, że małe dzieci mają bardzo dobrze rozwiniętą tzw. pamięć mimowolną. Potrafią na przykład...

czytaj więcej »