Strefa rodzica

07 września 2016 19:31 | Strefa rodzica

PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 I. Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy. 1. Organizacja pracy świetlicy. - Zapoznanie z regulaminem świetlicy. - Ustalenie norm obowiązujących na świetlicy. - Integracja zespołu. - Poznanie praw i obowiązków...

czytaj więcej »

07 września 2016 19:26 | Strefa rodzica

GODZINY PRACY ŚWIETLICY

W ZAŁĄCZNIKU ZNAJDĄ PAŃSTWO HARMONOGRAM ZAJĘĆ ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIEŃ TYGODNIA GODZINY ZAJĘĆ NAUCZYCIEL PONIEDZIAŁEK 13.00 – 14. 30 14.30 – 15.30 M. ŚRODOWSKA T. SARLEJ WTOREK 13.00 – 15. 30 M. ŚRODOWSKA ŚRODA 12.30 – 15. 30 E. TOMASZEWSKA CZWARTEK 13.30...

czytaj więcej »

08 stycznia 2016 06:11 | Strefa rodzica

Najważniejsze zmiany wprowadzone w ustawie o systemie oświaty - przyjętej dnia 29 grudnia 2015r.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w ustawie o systemie oświaty - przyjętej dnia 29 grudnia 2015r. - przez Sejm RP to: 1) prawo dziecka od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego, 2) obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania...

czytaj więcej »

16 listopada 2015 20:33 | Strefa rodzica

Wykaz zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2015/2016

W załączniku znajdą Państwo aktualny wykaz zajęć dodatkowych realizowanych w szkole.

czytaj więcej »

19 października 2015 06:21 | Strefa rodzica

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

15.09.2015r. Zebranie ogólne – zapoznanie z dokumentami regulującymi pracę szkoły, spotkania klasowe (zapoznanie z wymaganiami, wybór rad oddziałowych) 28.09.2015r. I zebranie Rady Rodziców (wybór prezydium, zatwierdzenie Programu Wychowawczego Szkoły...

czytaj więcej »

11 czerwca 2015 06:04 | Strefa rodzica

O nauce czytania i przygotowaniu do pisania

Do czytania garną się dzieci pięcioletnie a nawet czteroletnie. Interesują się książeczkami, napisami na szyldach i reklamach, pytają o nazwy liter, same próbują je łączyć w wyrazy a wyrazy w zdania. Wczesne zainteresowanie nauką czytania i pisania świadczy o znakomitych możliwościach...

czytaj więcej »

08 czerwca 2015 21:14 | Strefa rodzica

DLACZEGO NALEŻY PRZESTRZEGAĆ REGULAMINU?

Regulamin to zbiór obowiązków, nakazów, zakazów normujących zachowanie się. Regulaminy określają wewnętrzne zasady postępowania i życia organizacji, instytucji lub grup osobowych. Do najbardziej znanych należą regulaminy wojskowe oraz regulaminy wewnętrzne instytucji...

czytaj więcej »

08 czerwca 2015 20:34 | Strefa rodzica

„Nie pal przy mnie, proszę”

Dziecko opuszczające przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej ma przed sobą bardzo ważny i trudny etap życia. Styl życia dziecka zmienia się. Do tej pory jego zajęcia miały przede wszystkim charakter zabawy, teraz główną formą aktywności staje się nauka. Wiąże się...

czytaj więcej »

08 czerwca 2015 09:24 | Strefa rodzica

ZDROWE ODŻYWIANIE

ZASADY ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM

czytaj więcej »

03 czerwca 2015 08:09 | Strefa rodzica

DZIECKO NADPOBUDLIWE

Nadpobudliwość psychoruchowa jest to zespół objawów dotyczących sfery poznawczej, emocjonalnej i ruchowej dziecka. Trzy grupy objawów tworzą stały wzór zachowania dziecka nadpobudliwego i są to: ► nadmierna ruchliwość, ► nadmierna impulsywność, ► nasilone zaburzenia...

czytaj więcej »