Strefa rodzica

12 września 2017 10:38 | Strefa rodzica

KALENDARIUM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Termin Zadanie Odpowiedzialni 4.09.2017 Rozpoczęcie roku szkolnego dyrektor 15.09.2017 Sprzątanie świata wychowawcy 30.09.2017 Dzień Chłopaka wychowawcy 30.09.2017 Międzynarodowy Dzień Tabliczki Mnożenia T. Sarlej 16.10.2017 Dzień Edukacji Narodowej M....

czytaj więcej »

12 września 2017 10:36 | Strefa rodzica

PLAN WYCIECZEK SZKOLNYCH 2017/2018

Lp. Termin Cel Odpowiedzialni 1. wrzesień Tomaszów Mazowiecki B. Tarnawska 2. wrzesień/październik Bełchatów kopalnia węgla brunatnego G. Major 3. październik Piotrków Tryb., przedstawienie I. Cierlik 4. listopad/marzec Piotrków...

czytaj więcej »

12 września 2017 10:35 | Strefa rodzica

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI 2017/2018

Termin Tematyka/cel 12.09.2017 r. Zebranie ogólne – zapoznanie z dokumentami regulującymi pracę szkoły, spotkania klasowe (zapoznanie z wymaganiami, wybór rad oddziałowych) 26.09.2017 r. I zebranie Rady Rodziców (wybór prezydium, zatwierdzenie...

czytaj więcej »

12 września 2017 08:28 | Strefa rodzica

Ogólne warunki ubezpieczenia Inter Risk

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ: OPCJA PODSTAWOWA Świadczenia Wysokość świadczenia Wysokość sumy ubezpieczenia (SU) 1. 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 100% SU 15 000zł 2. Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW za każdy...

czytaj więcej »

17 listopada 2016 04:50 | Strefa rodzica

Pamięć dziecka – klucz do szkolnego sukcesu

Pamięć dziecka – klucz do szkolnego sukcesu Umysł dziecka rozpoczynającego naukę w szkole jest szczególnie otwarty i chłonny na rejestrowanie nowych informacji. Dzieje się tak dlatego, że małe dzieci mają bardzo dobrze rozwiniętą tzw. pamięć mimowolną. Potrafią na przykład...

czytaj więcej »

07 października 2016 16:32 | Strefa rodzica

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017 13.09.2016r. godz. 17.00 Zebranie ogólne – zapoznanie z dokumentami regulującymi pracę szkoły, spotkania klasowe (zapoznanie z wymaganiami, wybór rad oddziałowych) Pierwsze zebranie Rady Rodziców (wybór...

czytaj więcej »

06 października 2016 07:36 | Strefa rodzica

Diagnoza osiągnięć dzieci w przedszkolu

Nauczyciele przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego prowadzą systematyczną obserwację pedagogiczną, której celem jest poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. W roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole nauczycielki...

czytaj więcej »

15 września 2016 20:32 | Strefa rodzica

Wykaz zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2016/2017

W załączniku wykaz zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017

czytaj więcej »

07 września 2016 19:41 | Strefa rodzica

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

W załączniku kalendarz roku szkolnego 2016/2017

czytaj więcej »

07 września 2016 19:37 | Strefa rodzica

Konsultacje indywidualne nauczycieli z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

L.p. Nazwisko i imię nauczyciela Dzień tygodnia Godziny konsultacji 1 Major Grażyna Poniedziałek 9.00-9.30 2 Frąckiewicz Ewa Piątek 10.50-11.20 3 Tomaszewska Emilia Poniedziałek 9.00-9.30 4 Wudarczyk Wiesława Piątek 13.25-13.55 5 Piasta...

czytaj więcej »