Strefa rodzica

07 października 2016 16:32 | Strefa rodzica

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017 13.09.2016r. godz. 17.00 Zebranie ogólne – zapoznanie z dokumentami regulującymi pracę szkoły, spotkania klasowe (zapoznanie z wymaganiami, wybór rad oddziałowych) Pierwsze zebranie Rady Rodziców (wybór...

czytaj więcej »

06 października 2016 07:36 | Strefa rodzica

Diagnoza osiągnięć dzieci w przedszkolu

Nauczyciele przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego prowadzą systematyczną obserwację pedagogiczną, której celem jest poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. W roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole nauczycielki...

czytaj więcej »

15 września 2016 20:32 | Strefa rodzica

Wykaz zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2016/2017

W załączniku wykaz zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017

czytaj więcej »

07 września 2016 19:41 | Strefa rodzica

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

W załączniku kalendarz roku szkolnego 2016/2017

czytaj więcej »

07 września 2016 19:37 | Strefa rodzica

Konsultacje indywidualne nauczycieli z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

L.p. Nazwisko i imię nauczyciela Dzień tygodnia Godziny konsultacji 1 Major Grażyna Poniedziałek 9.00-9.30 2 Frąckiewicz Ewa Piątek 10.50-11.20 3 Tomaszewska Emilia Poniedziałek 9.00-9.30 4 Wudarczyk Wiesława Piątek 13.25-13.55 5 Piasta...

czytaj więcej »

07 września 2016 19:31 | Strefa rodzica

PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 I. Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy. 1. Organizacja pracy świetlicy. - Zapoznanie z regulaminem świetlicy. - Ustalenie norm obowiązujących na świetlicy. - Integracja zespołu. - Poznanie praw i obowiązków...

czytaj więcej »

07 września 2016 19:26 | Strefa rodzica

GODZINY PRACY ŚWIETLICY

W ZAŁĄCZNIKU ZNAJDĄ PAŃSTWO HARMONOGRAM ZAJĘĆ ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIEŃ TYGODNIA GODZINY ZAJĘĆ NAUCZYCIEL PONIEDZIAŁEK 13.00 – 14. 30 14.30 – 15.30 M. ŚRODOWSKA T. SARLEJ WTOREK 13.00 – 15. 30 M. ŚRODOWSKA ŚRODA 12.30 – 15. 30 E. TOMASZEWSKA CZWARTEK 13.30...

czytaj więcej »

08 stycznia 2016 06:11 | Strefa rodzica

Najważniejsze zmiany wprowadzone w ustawie o systemie oświaty - przyjętej dnia 29 grudnia 2015r.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w ustawie o systemie oświaty - przyjętej dnia 29 grudnia 2015r. - przez Sejm RP to: 1) prawo dziecka od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego, 2) obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania...

czytaj więcej »

16 listopada 2015 20:33 | Strefa rodzica

Wykaz zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2015/2016

W załączniku znajdą Państwo aktualny wykaz zajęć dodatkowych realizowanych w szkole.

czytaj więcej »

19 października 2015 06:21 | Strefa rodzica

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

15.09.2015r. Zebranie ogólne – zapoznanie z dokumentami regulującymi pracę szkoły, spotkania klasowe (zapoznanie z wymaganiami, wybór rad oddziałowych) 28.09.2015r. I zebranie Rady Rodziców (wybór prezydium, zatwierdzenie Programu Wychowawczego Szkoły...

czytaj więcej »