Aktualności

21 maja 2017 21:10 | Aktualności

XIII wcale nie znaczy pechowy...

   Dnia 9.05.2017r. w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie odbył się XIII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski pt. ”Piękno przyrody polskiej”.

Organizatorami byli: Szkoła Podstawowa  Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie i Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 1 w Podklasztorzu. Cele konkursu:

a) cel ogólny:

- uzmysłowienie dzieciom istoty środowiska naturalnego dla życia człowieka.                   

b) cele szczegółowe:

- rozbudzanie zainteresowań poezją,

- pogłębianie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno przyrody,

- pogłębienie świadomości ekologicznej,

- kształcenie umiejętności posługiwania się środkami werbalnymi

  i niewerbalnymi,

          - integracja międzyszkolna,

          - promocja szkoły,

          - prezentacja uczniów uzdolnionych recytatorsko.

         W konkursie wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Witowie,  Szkoły Podstawowej w Przygłowie i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sulejowie.

         W jury zasiedli:

     - B. Baryła- bibliotekarka,

     - T. Rogaczewski - leśniczy,

      - M. Furman - nauczycielka

         Podczas oceny kierowano się następującymi kryteriami: dobór tekstu do predyspozycji recytatora, nterpretacja utworu, intonacja, dykcja i wyrazistość.

         Po wysłuchaniu wierszy jury wyłoniło zwycięzców.

         W kategorii kl. I-III:

         I m-sce Iga Wnuk - SP Witów

         I m-sce Izabela Biłek - SP Przygłów

         II m-sce Natalia Kowalska –SP nr 2 Sulejów

         III m-sce Natalia Kuśmierska- SP Witów

         W kategorii kl. IV-VI:

         I m-sce Amelia Kołek- SP Nr 2 Sulejów,

         II m-sce Daniel Baliński –SP Nr 2 Sulejów

         III m-sce Eliza Olczyk- SP Witów,

         III m-sce Seweryn Zielonka- SP Nr 2 Sulejów.

 

         Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, zaś laureaci- nagrody książkowe.

         Konkurs objęty był patronatem Burmistrza Sulejowa i Lasów Państwowych Nadleśnictwo Smardzewice.

Przeczytano: 589 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: